Category Archives: Ordres del dia

Proposta d’ordre del dia de l’AVdG pel 2 de juliol del 2012

PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA DE LA VILA DE GRÀCIA (AVdG)

Data: 2 de juliol del 2012
Lloc: C/ Encarnació 64
Hora: 19:00

0.- INTRODUCCIÓN

0.1.- Presentació de les moderadores
0.2.- Propera assemblea: dilluns 16/07/12. Torn de facilitació: ¿?
0.3.- Aprovació de l’acta passada

PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA

1.- Comissions-grups de treball (30 – 45 min.)
1.1.- (Comunicació, Educació, Laboral, Espai Univers, campanya “la Caixa,
Sanitat, Festes de Gràcia,…)
1.2.- Habitage i Espai Púlic: Situació del solar del C/Encarnació nº. 64
2.- Espai de coordinació de barris (15 min.)
3.- Rescat, pujada de l’IVA i altres novetats. Volem fer alguna cosa (30
min.)
4.- «Dilluns a la plaça»: Valoració de la xerrada-debat del grup de
sanitat del 25/06 (10 min.)
5.- Exposició de la feina de la Comissió “reforma de la llei electoral” de
plaça Catalunya. Només informatiu (10 min.)
6.- Torn obert de paraula (15 min.)

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA AVdG – 18.06.2012

Lloc: Plaça de la Vila
Hora: 19:00

0.- INTRODUCCIÓN

0.1.- Presentación moderadores.
0.2.- Próxima asamblea: lunes 02.07.2012. Turno Facilitación: ¿?. Lugar a decidir (punto 1.2.)
0.3.- Aprobación acta lunes 30.05.2012

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA

1.- Comisiones-grupos de trabajo que deseen comunicar a la asamblea. (30 – 45 min¿?)
1.1. (Comunicació, Educació, Laboral, Espai Univers, campanya “la Caixa, Sanitat… )
1.2. Habitage i Espai Púlic: Presentación de la situación del solar del C/Encarnaió nª 64. Después propuesta: hacer la próxima asamblea del lunes 2.07.2012 en C/Encarnació 64. Debate y decisión.
2.- Espai de coordinació de barris (30 min).
3.- Banc Expropiat: balance jornada de trabajo 9.06.2012 y otros (5 min).
4.- Valoración acciones pasadas (15 min).
4.1.- Sábado mañana 16.06.2012 manifestación.
4.2.- Sábado tarde 16.06.2012 acción Bankia.
5.- “Dilluns a la plaça”: 25.06.2012 Próximo debate (10 min).
6.- Turno de palabra abierto. (15 -30 min ¿? en función de punto 1 y desarrollo asamblea)

Duración estimada: 120 min
Aprobación o modificación del orden del día

Proposta Ordre del dia de la assemblea de la Vila de Gràcia del 07/05/2012

1- Presentació de les moderadores (15min)
a. Aprovació acta passada
b. Aprovació ordre del dia
c. Propera assemblea: dilluns 21/05/12 Torn de facilitació?

2- Comissions i grups de treball (15min)
C. Comunicació.
G.T. Educació
G.T. Laboral
G.T. Habitatge-Espai públic.

3- 12-15 de maig (30 min)

4- Espai de coordinació entre barris: allò relacionat amb el punt anterior
(15 min)

5- Espai Univers (15 min)

6- Torn obert de paraula (5min)

Propuesta de Orden del día AVDG – 23.04.2012

23.04.2012 PROPUESTA ORDEN DEL DÍA ASSEMBLEA DE LA VILA DE GRÀCIA (AVdG)

0.- INTRODUCCIÓN
0.1.- Presentación moderadores.
0.2.- Próxima asamblea: lunes 07.05.2012. Turno Facilitación: ¿?
0.3.- Aprobación acta martes 10.04.2012

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA
1.- Turno de palabra: comisiones-grupos de trabajo que deseen comunicar a la asamblea. (15 min)
2.- Valoración y evolución proyecto Espai Univers. (10 min)
3.- Banc Expropiat (5 min)
4.- Tornem a les plaçes  (15 min)
5.- Información detenidos huelga 29M (5 min)
6.- Convocatoria 12 M-15 M. (VER ANEXO 1) (30 min).
7.- Otras convocatorias (1 Mayo, 3-4-5 Mayo) (15 min)
8.- Espacio de Coordinación entre barrios. (15 min)
9.- Turno de palabra abierto. (10 min)

Duración estimada: 120 min
Aprobación o modificación del orden del día

Continue reading

Ordre del dia AVDG 02/04/2012

Ordre del dia de la assemblea de la Vila de Gràcia del 02/04/2012
1-      Introducció e infós breus (5min)
a.       Aprovació acta
b.      Apropiació ordre del dia

2-      Comissions i grups de treball (15min)
a.       Proposta comunicació

3-      Valoració de les activitats (30 min)
a.        Vaga general
b.      Jornada reivindicativa de la comunitat educativa

4-      Informació sobre la ultima assemblea del banc i acords (trobar
nova penya que hi vagi) (10 min)
5-      Resum de la reunió del projecte univers i properes accions (10 min)
6-      Proposta “tornem a les places” (30min)
7-      12 -15 de maig (15min)
a.       Establir un calendari de reunions i acords o uns representant
que participin a les reunions del diumenge
8-      Torn obert de paraula (5min)

Propuesta Orden del Día, Asamblea del 05.03.2012

0.- INTRODUCCIÓN

0.1.- Presentación moderadores.
0.2.- Próxima asamblea: lunes 19.03.2012. Turno Facilitación: Grup Educació.
0.3.- Aprobación acta sabado 25.02.2012

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA

1.- Turno de palabra: comisiones-grupos de trabajo que deseen comunicar a la asamblea. (15 min)
2.- Seguimiento de acuerdos-acciones de AVdG (parte 1). (25 min)
3.- Espai oxígen – estado actual y debate (35 min).
4.- Seguimiento de acuerdos-acciones de AVdG (parte 2). (25 min)
5.- Espacio de Coordinación entre barrios. (10 min)
6.- Turno de palabra abierto. (10 min)

Duración estimada: 120 min
Aprobación o modificación del orden del día

BREVE EXPLICACIÓN ORDEN DEL DÍA

1.- Turno de palabra: comisiones-grupos de trabajo que deseen comunicar a la asamblea.
C. Comunicació.
G.T. Educació
G.T. Laboral
G.T. Habitatge-Espai pùblic.
“C. Tesorería”: estado de las cuentas. ¿Se han donado los 200 € a 15 M lliure recaudados en el quinto?

2.- Seguimiento de acuerdos-acciones de AVdG (parte 1)
2.1.- Cartelera Popular.
2.2.- Banc Expropiat. Gestión del espacio por parte de AVdG.
2.3.- Carnaval indignat. ¿Gestión de recursos económicos obtenidos en comida?

3.- Espai oxígen – estado actual y debate (35 min)
3.1.- Explicación por parte de persona del grupo el estado actual del proyecto (5 min).
3.2.- Debate en pequeños grupos en base a las siguientes preguntas (20 min)
¿Qué pensáis del proyecto?
¿Pensáis que el proyecto ayudará a crear tejido social en la Vila de Gràcia y a abrir la Assemblea a más gente?
¿Os implicarías personalmente en algún grado en el proyecto?
¿Conocéis personas o colectivos que pueden estar interesados en el proyecto?
3.3.- Puesta en común grupos (10 min)

4.- Seguimiento de acuerdos-acciones de AVdG (parte 2)
2.4.- Valoración semana transporte
2.5.- Valoración otras acciones semana

5.- Espacio de Coordinación entre barrios
Pequeño resumen informativo de reunión (se debatirá cuando se pase el acta).
5.1.- Seguimiento comunicados-propuestas AVdG
5.2.- Comunicado de propuestas urgentes

6.- Turno de palabra abierto

Ordre del dia Assemblea del 25/02/12

Següent aquest enllaç podeu trobar l’ordre del dia per l ‘assemblea extraordinària del 25/02/12

Ordre del dia 30/1/12

Aquí podeu trobar el ordre del día de l’assemblea del 30/1/12.

Orden del día 19/12/11

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA para la asamblea del 19/12/2011

Orden del día 5/12/11

ASSEMBLEA DE LA VILA DE GRÀCIA

05.12.2011 PROPUESTA ORDEN DEL DÍA

0.- Introducción (5 min)
0.1.- Presentación moderadores.
0.2.- Voluntario para tomar acta. El acta que se centre en acuerdos-convocatorias.
0.3.- Aprobación del acta de la asamblea pasada (21.11.2011)
0.4 PROPUESTA ORDEN DEL DÍA

1.- Turno de palabra a comisiones-grupos de trabajo que deseen comunicar algo a la asamblea (15 min).

2.- Pequeña explicación debate lunes 28.11.2011. “Que fem? – Com ho fem?”. (5 min)

3- Petición de adhesión de apoyo a comunicados (15 min):
3.1. Edifici 15 0
3.2. Habitatge 18 N

4.- Debate facilitación: Mejora de comisión de facilitación y de la moderación-dinámica asamblea (40 min). Presentación debate por parte de Comisión Facilitación.

5.- Reuniones transversales coordinadora de asambleas (15 min).
5.1.- 25.11.2011 Resumen reunión interbarrios Barcelona.
5.2.- 03.12.2011 Resumen reunión de viles y pobles Catalunya.
5.3.- Próxima convocatoria: 16.12.2011 reunión interbarrios Barcelona.

6.- 15-M lliure. Convocatoria por juicio imputados 19J (10 min)

7.- Otros. Turno de palabra abierto (15 min)

Duración estimada asamblea: 120 min

Aprobación orden del día: SI-NO

NOTA: Mirar de leer los anexos para tener una postura formada el día de la asamblea y que sea más dinámica.

ANEXO 1: Texto petición de apoyo HABITATGE 18 N

ANEXO 2: PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE FACILITACIÓ PER MILLORAR EL NOSTRE FUNCIONAMENT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEN DEL DÍA

1.- Turno de palabra a comisiones-grupos de trabajo que deseen comunicar algo a la asamblea
– C. Comunicació
– C. Facilitació
– G.T. Habitatge-Espai pùblic
– G.T. Educació
– G.T. Diversitat h-indignada
– G.T. Laboral
– G.T. Sanitat

2.- Pequeña explicación debate lunes 28.11.2011. “Que fem? – Com ho fem?”.

Voluntarios para preparar 2º parte el próximo lunes 12.12.2012. Que digan cuando se van a reunir.

3- Petición de adhesión de apoyo a comunicados:
3.1. Edifici 15 0
3.2. Habitatge 18 N

4.- Debate facilitación: Mejora de comisión de facilitación y de la moderación-dinámica asamblea.

5.- Reuniones transversales coordinadora de asambleas:
5.1.- 25.11.2011 Resumen reunión interbarrios Barcelona.
5.2.- 03.12.2011 Resumen reunión de viles y pobles Catalunya.
5.3.- Próxima convocatoria: 16.12.2011 reunión interbarrios Barcelona.

6.- 15-M lliure. Convocatoria por juicio imputados 19J

7.- Otros. Turno de palabra abierto.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 1: Texto petición de apoyo HABITATGE 18 N

http://habitatge18n.wordpress.com/manifesta-el-teu-suport/

Els particulars i entitats sotasignants volem manifestar el nostre suport i recolzament a l’Habitatge 18N situat al carrer Hostafrancs número 1-3, però, sobretot, a les famílies desnonades que, abans de quedar-se al carrer, han decidit fer efectiu el dret a l’habitatge donant funció social a pisos que portaven més de tres anys buits.

La greu crisi econòmica i social que patim es reprodueix de forma dramàtica amb el tema de l’habitatge. Cada dia més persones es queden al carrer privades d’un sostre digne, abocades als marges, en una veritable situació d’emergència social. Mentre estadístiques recents assenyalen l’existència de 3.417.064 cases buides a tot l’estat (un 13% del parc total d’habitatges), més de 300.000 famílies han perdut la casa en aquest últims 3 anys a tot l’estat. Catalunya encapçala aquest trist rànquing amb més de 50.000 casos, sobretot a la província de Barcelona, on durant el 2011 s’estan produint 19 desnonaments diaris i s’inicien 24 execucions hipotecàries, amb més de 18.000 desnonaments des de 2008. En aquest context, les polítiques de les administracions han brillat per la seva absència, incapacitat o rigidesa per afrontar degudament la problemàtica. L’habitatge de lloguer social només arriba a l’1%, malgrat que Barcelona disposa d’uns 80.000 pisos buits. L’escassetat del parc públic d’habitatge provoca entre d’altres una burocratització excessiva que dificulta encara més, la situació, ja de per si difícil, dels necessitats de cobertura social i de les famílies de renda baixa.

Aquesta inacció de les administracions ha sigut el detonant per a que l’Assemblea de Barcelona del 15M, a través de l’Assemblea del barri de Sants, passi a l’acció. En aquest context, la recuperació d’un edifici buit i abandonat propietat d’una immobiliària i d’un banc, pel reallotjament de persones en situació d’urgència social té tot el seu sentit i posa en primer pla la possibilitat real de cobrir una necessitat bàsica amb els recursos existents.

Per això, instem a l’Ajuntament de Barcelona i al Jutjat a:

1) Garantir i que es respecti la necessitat d’habitatge a les famílies reallotjades a l’edifici 18N, i pressionar a la propietat perquè no s’engeguin processos judicials en la seva contra.

2) Davant la crisi, els desnonaments i les grans dificultats per accedir a l’habitatge:

· Entenem que el sol públic és propietat col·lectiva i, per tant, no s’ha de vendre.

· La VPO és un bé col·lectiu i, per tant, no ha de ser mai de compra perquè suposa la privatització de facto. Tota la VPO hauria de ser de lloguer o fer cooperatives de lloguer en cessió d’ús.

· Els habitatges buits propietat de la banca i grans propietaris han de ser expropiats i convertits en parc públic de lloguer, en cas de que la persona disposi de sou suficient per pagar-lo.

· Entenem que la reapropiació de béns amb una funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge buit propietat d’especuladors per resoldre la necessitat de l’habitatge s’ha de despenalitzar.

· Dació en pagament com a dret per a totes les persones que pateixen la situació inadmissible d’estar perdent l’habitatge però han de continuar pagant el deute contret, deute produït per l’abús i estafa de la banca i immobiliàries. Aprimant sempre la voluntarietat de la major part de les persones usuàries de l’habitatge.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 2: PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE FACILITACIÓ PER MILLORAR EL NOSTRE FUNCIONAMENT

Pensem que hi ha dos nivells de coordinació que caldria treballar:

· Entre les comissions i grups de treball de l’Assemblea de la Vila de Gràcia.

· Entre la nostra assemblea i altres assemblees de barri.

Hem començat per una proposta de coordinació entre els diferents grups i comissions de l’AVG:

Creiem que coordinar-nos més i millor entre nosaltres permetria fer projectes comuns, guanyar en eficàcia i eficiència, evitar solapaments, intercanviar experiències, crear sinergia. Tindríem unes assemblees més àgils, deixant que els detalls tècnics es parlin en els grups i en la coordinació de grups.

Proposem que 1-2 persones de cada grup, de manera rotatòria, vingui el dia que es reuneix Facilitació (reunió quinzenal).

En la primera part de la reunió s’elaboraria l’ordre del dia de l’assemblea següent. Els grups que vulguin aportar algun punt l’exposen de manera breu i concisa. Per després passar a una segona part de la reunió on es podria entrar ja més en els detalls de coordinació.

Avantatges d’aquesta proposta: facilitar la coordinació entre grups i comissions, poder recollir i tancar per a l’ordre del dia els temes dels grups i comissions, més implicació en la moderació de l’assemblea (que surtin dos moderadors rotatius per a l’assemblea que, havent assistit a la reunió, els serà més fàcil perquè s’hauran parlat dels temes).

Contres d’aquesta proposta: Perill que s’expliquin dos vegades les mateixes coses tant a la coordinació com a l’assemblea i que s’allargui molt la reunió de Facilitació. No tenir la garantia que les persones dels grups vinguin ni que s’impliquin en la moderació.

Entenem que són els propis grups de treball que han de veure la necessitat o no de coordinar-se, des de Facilitació llancem la proposta i oferim el marc per tal de facilitar-los aquesta possibilitat si veuen que els pot ser necessari i/o útil. La freqüència de les reunions també haurà de determinar-la els propis grups (per exemple: quinzenal, mensual o de manera més puntual). La idea és que els grups vagin establint per si mateixos la seva pròpia dinàmica de coordinació.

PROPOSTA PER A MILLORAR LA DINÀMICA DE LES ASSEMBLEES : ESCOLLIR ELS MODERADORS.

Estem pensant en diferents maneres de millorar la facilitació de les assemblees. Creiem important la màxima participació de totes les persones de l’assemblea i la rotatorietat de les funcions.

Pel que fa al tema de la moderació es podria fer de manera rotativa entre totes les persones (voluntàries) que ja participen en els grups de treball i comissions, més aquelles persones de l’assemblea que també voluntàriament ho vulguin fer. Si, per exemple, siguessim unes 30 persones, tocaria moderar una vegada cada 15 assemblees.

Altres temes que ens plantegem per millorar són:

· Fer una acta d’acords, la persona que pren l’acta s’asseu a prop de la moderació i es confirma a l’assamblea l’acord al que s’ha arribat i que s’escriu a l’acta.

· Millor control dels temps.

· La necessitat d’una persona que apunti i doni els torns de paraula (que pot ser la mateixa que controla el temps).

· Respectar l’ordre del dia i recordar que hi ha un torn de paraules final per aquelles qüestions que no entren en l’ordre del dia.

Creiem que es necessitaríen un total de 3 persones per facilitar la dinámica de l’assemblea:

-2 Moderadors (1 dels quals podría apuntar les Paraules demanades i el control dels temps dels punts de l’ordre del dia)

-1 per Actes (només dels acords)

Aquestes 3 persones podríen sortir dels grups i comissions de manera rotativa, a part dels voluntaris que vulguin apuntar