QUI SOM

L’assemblea de la Vila de Gràcia

Els seus orígens:

Al llarg de la història, els veïns i veïnes dela Vilade Gràcia s’han dotat de diversos instruments per a la defensa dels seus interessos. Arrel de l’acampada de Plaça Catalunya el maig de 2011, el moviment d’indignades del 15M s’estén als barris. L’Assemblea de Drets Socials de Gràcia convoca la primera assemblea el 24 de maig de2011 ala Plaçadela Vila. Moltesveïnes hi acudeixen i queda constituïda l’Assemblea dela Vilade Gràcia (AVdG).

El seu funcionament:

L’Assemblea de la Vila de Gràcia (AVdG) és un espai horitzontal (sense jerarquies), de participació veïnal per a crear una nova forma de relacionar-nos i de viure. en el que totes les veus són escoltades i tenen el mateix pes, i on s’intenta arribar a acords o consensos per mitjà del diàleg entre les diferents postures que hi concorren; optant per l’autoorganització, la recuperació d’espais comuns i la comunicació directa per a fer front a les necessitats i problemàtiques locals i globals de manera col·lectiva i coordinada.

Ens organitzem a través de comissions tècniques (CT) i grups de treball (GT)

Comissions tècniques: Neixen en funció de les necessitats de gestió i administració de l’Assemblea. Les seves activitats són essencialment tècniques i estan sempre supeditades a la forma de procedir que de forma comú s’acorda en assemblea.

Grups de Treball: Neixen de les inquietuds dels seus participants; el seu funcionament és autònom, però necessiten l’aprovació de l’Assemblea.

Com es crea un Grup de Treball?

Una persona/grup de persones proposa crear un nou grup de treball. Presenten a l’assemblea els seus projectes, que seran aprovats en funció del seu compromís amb els eixos comuns de l’Assemblea.

Eixos comuns de l’Assemblea

Els eixos que uneixen als diferents GT i a l’ AVdG en el seu conjunt són els següents:

–         La solidaritat, el suport mutu i la desobediència civil com a forma de fer front comú a la dictadura financera i capitalista.

–         La crítica i l’enfrontament al desmantellament dels drets civils (pèrdua de sobirania) que estem patint per una crisis que no hem provocat i unes mesures (retallades/austeritat) que ens estan sent imposades i no hem decidit.

–         La creació i desenvolupament de propostes alternatives a aquest sistema.

 

Relació amb altres col·lectius de la Vila

La Vilade Gràcia té com un dels seus majors actius un alt grau d’associacionisme  i una forta presència de col·lectius crítics amb aquest sistema. A l’ AVdG la participació és a títol individual i això no treu que els seus participants puguin pertànyer a altres col·lectius dela Vila.Larelació amb altres col·lectius dela Vilaes basa en campanyes concretes que formin part dels eixos comuns de l’assemblea.

Objectius a mitjà i llarg termini de l’AVdG

A mitjà termini, l’AVdG mostra el seu desig d’erigir-se en un contrapoder real i efectiu des d’on plantar cara a les mesures (i els seu efectes) que des dels diferents poders ens són imposades i que afecten a les nostres vides. A llarg termini, a l’AVdG aspirem a ser l’òrgan decisori de la Vila de Gràcia.

 

Deixa un comentari