Tag Archives: ordre

Proposta Ordre del dia de la assemblea de la Vila de Gràcia del 07/05/2012

1- Presentació de les moderadores (15min)
a. Aprovació acta passada
b. Aprovació ordre del dia
c. Propera assemblea: dilluns 21/05/12 Torn de facilitació?

2- Comissions i grups de treball (15min)
C. Comunicació.
G.T. Educació
G.T. Laboral
G.T. Habitatge-Espai públic.

3- 12-15 de maig (30 min)

4- Espai de coordinació entre barris: allò relacionat amb el punt anterior
(15 min)

5- Espai Univers (15 min)

6- Torn obert de paraula (5min)